Ivdam Process Control | Novosti
512
blog,paged,paged-3,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Novosti

Kod tradicionalne varijante kontrolnih sistema, podsistem ulazno/izlaznih modula (u daljem tekstu I/O modul) je integrisan sa karticama sa više ulaza u okviru arhitekture kontrolera. Kartice se dalje vezuju samo za jedan kontroler. Kako bi se uspešno definisao podsistem I/O modula, prethodno treba definisati sve strategije u samom kontroleru, nakon čega...

U cilju poboljšanja kvaliteta procesa sagorevanja u industrijskim izmenjivačima toplote (peći, kotlovi) koriste se metode kojima se vrši optimizacija odnosa količina gorivo/vazduh. Procesom sagorevanja se dobijaju produkti sagorevanja  CO2, CO, O2, NOx (NO, NO2, N2O), oksidi sumpora (SO2, SO3), vodena para, čađ, pepeo, i oni su toksični za čoveka i okolinu....

Foundation Fieldbus je u okviru svojih nastojanja da priblizi Fieldbus tehnologiju krajnjim korisnicima organizovao konferenciju u Beogradu. Ideja skupa je da se na razumljiv i očigledan način prikažu trendovi u Fieldbus tehnologiji i da se kroz iskustva domaćih firmi koje su članice Fondation Fieldbus-a uživo prodiskutuju moguća rešenja i sagledaju prednosti...

U okviru proizvodnog programa firme Emerson Process Management čiji je IvDam process Control zastupnik postoji posebna grupa Machinery Health Management – MHM, kao deo divizije Asset Optimization. Ova grupa se bavi razvojem sistema za monitoring vibracija i stanja mašina. Grupa je nastala akvizicijom firme CSI Technologies pre 10 godina i...

Upravljanje procesnom opremom (u daljem tekstu Asset management) je hijerarhijski prvi najniži nivo aktivnosti automatizovanog održavanja. Programski paketi za autimatizovano održavanje (CMMS – computer managed maintenence software) koji generišu i prate realizaciju radnih naloga i naloga za nabavku poslova održavanja mogu generisati radne naloge ručno ili automatski na osnovu rezultata...

Emerson DeltaV distribuirani upravljački sistem podržava različite standarde komunikacija sa merno regulacionom opremom kao što su klasični analogni standard 0/4-20 mA, HART protokol, Fondation Fieldbus, Actuator Sensor Interface bus, Profibus DP, DeviceNet itd., koji se mogu preko različitih ulazno izlaznih kartica povezivati na zajednički kontroler. Načini komunikacije između kontrolera i...