Ivdam Process Control | Novosti
512
blog,paged,paged-2,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Novosti

Kvalitet prirodnog gasa koji se isporučuje ka potrošačima izuzetno utiče na potrošnju istog, a samim tim i na račune koje je potrebno platiti za utrošeni gas. JP Srbijagas preduzeće zaduženo za prodaju prirodnog gasa na veliko, kao ocenu kvaliteta gasa daje donju toplotnu moć, kao i donji Wobbeov indeks na...

Pod motom oslonite se na nas, Camille Bauer Metrawatt AG razvija, proizvodi i na tržište elektronskih uređaja, plasira instrumente, senzore, sisteme i softver više od 70 godina. Ovi uređaji čine karakteristične parametre električne mreže i fenomene merljivim, vidljivim i prepoznatljivim pre nego što mogu imati štetan uticaj na ljude, postojenja...

Finalni korak u kreiranju jedinstvene organizacije koja će nadgledati komunikcije u procesnoj automatizaciji i integracione tehnologije je učinjen kada su se članovi i HART® Communication Foundation i Fieldbus Foundation™ dogovorili da se ujedine u jedno telo FielComm Group od 1 januara 2015. godine. Novom korporacijom, pd imenom FieldComm Group, rukovodiće bord direktora predstavnika...

Merenje  nivoa čvrstih supstanci (praškastih materija, granulata…) uvek predstavlja interesantan izazov. Nije lako pronaći pouzdan način za merenje nivoa čvrstih materija. Ipak, samo merenje nivoa nećeprikazati kompletnu količinu skladištenog proizvoda, zbog nepravilnog  (reljefastog) oblika površine čvrstih supstanci.Za upravljanje proizvodnjom je određivanje tačne zapremine čvrste materije ključni podatak. Taj podatak ima...

Merenje nivoa u industriji se može izvoditi metodama za direktno merenje nivoa, kao što su razne vrste radara (pulsnih ili kontinualnih, kontaktnih ili bezkontaktnih), nivokaznih stakala i sl. U slučaju kada je fizički nemoguće direktno meriti nivo (prisustvo raznih agitatora u rezervoarima), ako su procesni parametri tečnosti visoki ili tečnost...